Προνοητικότητα

Όταν σου δείχνουν το φεγγάρι, 
καλού κακού, 
ρίχνε και μια ματιά στο δάχτυλο.