Διτετράγωνη εξίσωση

Μεταξύ φίλων

- Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι που με βασανίζει τον τελευταίο καιρό.
- Τι τρέχει;
- Έχω πρόωρη εκσπερμάτωση.
- Τυχερέ!