Προσοχή, τα ξέφτια δαγκώνουν!

Τα όνειρα είναι η λογοκριμένη μας μνήμη.
Δίχως "αν",
"εφόσον",
σταυροδρόμια
και "ίσως".