Διαπιστώσεις

Ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει. 
Εκτός κι αν έχει 
δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως!