"Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει κάτω"

Οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο 
ακολουθώντας εφικτές λύσεις 
στα προβλήματά μας. 
Μήπως είναι καιρός 
να σκεφτούμε 
το ανέφικτο;