Οι κυβερνητικοί χειρισμοί

Σύσσωμο το έθνος 
παρακολουθεί 
με κομμένη την ανάσα
τη θάλασσα 
να γεμίζει τρύπες.