Ως πότε πια!

Στις τελείες 
έχουμε κάποιο πρόβλημα,
αλλά με λίγη προσπάθεια τα καταφέρνουμε. 
Στις παύλες όμως; 
Στις παύλες δυσκολευόμαστε πολύ.