Ωχ, αμάν!

Κατά τη γνώμη μου, 
δύο ειδικοί φόροι είναι απαραίτητοι για να ξελασπώσουμε. 
Φόρος βλακείας 
και 
φόρος πανικού.