Επικοινωνία από σπόντα

Λέξεις 
-δόξα τω Θεώ- 
υπάρχουν, 
γλώσσα δεν έχουμε.