Αισιοδοξία

Εφόσον κατεβαίνεις ακόμη, 
σημαίνει 
ότι βρίσκεσαι 
πάνω από το σημείο 
από το οποίο 
ξεκίνησες!