Ο ουροβόρος όφις

Η αλήθεια 
είναι ένας κήπος αναγκών 
όπου ανθίζουν 
τα ψέματά μας.