Τσαγκαροδευτέρα

Δεν είναι η ματαιότητα της ζωής 
που με πειράζει, 
η ζωή της ματαιότητας 
είναι αυτό 
που με ενοχλεί.