Καρτεσιανή λογική

Αφού υπάρχουν αντικατοπτρισμοί, θα υπάρχουν και οάσεις.