Άσκοπος χρήση του σήματος κινδύνου διώκεται εκ του νόμου