Η ατμόσφαιρα είχε θολώσει από σκόνηΦεβρουάριος με δίχως κεφάλι -φτυστός ο άη Γιάννης ο Πρόδρομος