Ρώτα το διπλανό σου

Τελικά έχω μπερδευτεί. Είμαστε αυτό που θέλουμε να πιστεύουνε οι άλλοι ότι είμαστε ή μήπως είμαστε αυτό που νομίζουμε ότι πιστεύουν οι άλλοι ότι είμαστε;