Οι λέξεις παίζει


Ο απαισιόδοξος βλέπει την έρημο,
ο αισιόδοξος τη διασχίζει κιόλας. 

Ο δρόμος που ζητάτε,
είναι στο τέλος του δρόμου που πηγαίνετε.

Κάνουμε το ίδιο λάθος συνέχεια,
αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά.

Φτάσαμε στην εποχή όπου 
βέλτιστο είναι το μη χείριστο.