Μαθηματικά για αρχαρίους

Ο πλούτος είναι αντιστρόφως ανάλογος των απαιτήσεων.