Δεν αρκεί

Χαμογέλα, 
γιατί δεν αρκεί να είσαι ηλίθιος.
Πρέπει 
να το δείχνεις κιόλας.