Παλίρροια

Το ζητούμενο
είναι μια ανύποπτη στιγμή
έξω
από τα βλέμματα των ωραρίων και της καθημερινότητας
που στρογγυλεύουν τις οπτικές γωνίες,
καθόσον
είναι σε όλους γνωστό ότι η ζωή
- εν αντιθέσει με τη γεωμετρία -
στηρίζεται σε ένα και μόνο σχήμα.
Τον κύκλο.
Μηδέν εις το πηλίκο.

Το ζητούμενο
είναι μια ανύποπτη στιγμή
στο σχήμα της παλίρροιας.