Για να μη ζούμε με ψευδαισθήσεις

Μην αναβάλλεις για αύριο, 
αυτό που δεν πρόκειται 
να κάνεις ποτέ.