Στιχομυθία ζευγαριού που επιστρέφει από επίσκεψη"Αγάπη μου, βγάλε το ψαροκόκαλο από το μάτι σου ή τουλάχιστον κοίταζε με το άλλο"।
"Τι είπες;"