Το αναπάντητο ερώτημα

Πρώτα πλένουμε τα πιάτα κι ύστερα 
τρώμε
ή
πρώτα τρώμε κι ύστερα πλένουμε 
τα πιάτα;