η σαλαμούρα, ο κόπανος, τα μυστήρια της ψυχανάλυσης