Τραγούδι για τον χαμένο ανθ/στή του Υψηλάντη Μ. Βεγάροβιτς