Ενίοτε μελαγχολώ σαν κουραμπιές

σε μια παρέα λωτοφάγων. 

Τις περισσότερες όμως δεν το παίρνω είδηση.