Αναζητώντας ίχνη και στοιχεία

Όλα όσα έχουμε στη ζωή είναι ξένα. Μόνο αυτά που αφήνουμε στο τέλος είναι δικά μας.