Βασικά καλησπέρα

α Όποιος έχει τα λεφτά 
έχει και τα μπατζάκια

β Συν Αθηνά 
και χήρα κίνει