Θάλασσα κι αλμυρό νερό 5


Άδικα των αδίκων

Στα εθνικά ηχεία αντηχούν ακατάληπτες λέξεις χτυπημένες από παράσιτα. Μισοφαγωμένη η αλφαβήτα. Ονόματα σπασμένα πιο πολύ κι από αγάλματα. Μεταλλικές φωνές αυτόματων τηλεφωνητών. Άγονες ζωές. Η Ιστορία δίχως θρήνο – και μόνο στις πολαρόιντ φωτογραφίες δακρύζουν ακόμη τα παιδικά μας ρούχα.
Άδικα των αδίκων η αδερφή του Μεγαλέξανδρου ρωτά και ξαναρωτά, «Μήπως είδατε έναν δεκαπεντασύλλαβο;»